.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

ماهی پرواری قزل آلا

این مزرعه در حال حاضر دارای ظرفیت تولید زیر میباشد

 

          *- ماهی پرواری                     300 تن در سال

تولید 300 تن ماهی قزل آلا آماده تحویل به بازار مصرف و با کیفیت، گوشت لذیذ و مقاوم حاوی کلیه عناصر غذایی و دارای خاصیت نگهداری و ماندگاری به دلیل پرورش آن در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد در تمام سال از نظر طبخ یکی از بهترین محصولات قابل ارائه به مصرف کنندگان می باشد. در تمام دوران طول رشد از به کار گیری هرگونه عناصر و مواد آنتی بیتیک و مضر برای سلامت انسان جدا خودداری می گردد. انجام آزمایشات دوره ای از الزامات تولید در این مزرعه می باشد.