.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

تماس با ما

آدرس : نهاوند ،کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد،بعداز روستای وراینه ،مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

تلفن مزرعه :  08133475508

فاکس مزرعه : 08133475509

ایمیل : info@ghezeldanesh.ir

Biosecurity@ghezeldanesh.ir

techassitance@ghezeldanesh.ir

وبسایت : www.ghezeldanesh.ir