.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

بچه ماهی قزل آلا

این مزرعه در حال حاضر دارای ظرفیت تولید زیر میباشد:

          *-  بچه ماهی                              80   میلیون          قطعه در سال

 

تولید بچه ماهی در این مزرعه در تمام طول سال از 3گرم تا 50گرم برای تحویل به مزارع پرورش ماهی سراسر کشور زیر نظر دکترای دامپزشکی و با رعایت کلیه ی اصول ایمنی و بدون استفاده از آنتی بیوتیک ها به تعداد 80 میلیون قطعه در سال عرضه می گردد.

کلیه این تولیدات مانند سایر تولیدات دارای گواهی سلامت و بهداشتی از سازمان دامپزشکی کل کشور می باشد.