.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

امکانات تولید

الف-امکانات طبیعی

1-موقعیت جغرافیائی

   این مزرعه درمسیر جاده نهاوند – نورآباد وکناررودخانه گاماسیاب وبه فواصل زیر ازشهرستانهای بزرگ واقع شده است :

*- 15 کیلومتری شهرستان نهاوند       استان همدان

*- 120 کیلومتری شهرستان کرمانشاه      استان کرمانشاه 

*- 75 کیلومتری شهرستان خرمآباد    استان لرستان

وجود موقعیت جغرافیائی مناسب موجب دسترسی آسان و سریع به بازارهای محلی و قرار گرفتن آن در کنار جاده آسفالته موجب فراهم شدن شرایط خوب دسترسی به بازارهای بزرگی مثل تهران وسایر استانهای کشور گردیده

2- آب

آب فراوان سراب گاماسیاب  با دبیمتوسط10 مترمکعب درثانیه به عنوان منبع اصلی تامین آب این مزرعه یکی از جریانات دائمی تمام فصول سال  کشور میباشد که این مزرعه امکان برداشت آ ب درتمام طول ساحلی اراضی خوداز این رودخانه را دارد .

این شرکت دارای مجوزبرداشت میزان 2000 لیتردرثانیه آب شیرین وقابل شرب از این سراب که سرچشمه آن در 3 کیلومتری مزرعه بوده ودر بالا دست آن و فاقد هرگونه فاضلاب کشاورزی و صنعتی است میباشد.

این آب با داشتن دمای 8-11 درجه سانتیگراددرطول سال دارای مزیت استثنایی و شرایط تولید تخم ماهی قزل الا در تمام طول سال و پرورش آن با داشتن گوشتی لذیذ واستثنائی را دارامیباشد.

 

 3-اراضی

این مزرعه دارای حدود 10 هکتاراراضی مناسب درکناررودخانه گاماسیاب میباشد که درطول وساحل رودخانه قرارداشته وآب رودخانه بصورت ثقلی امکان  هرگونه توسعه وانجام امورآبزی پروری بدون نیاز به انرژی را درآن فراهم نموده است.

 

ب-سازه وتاسیسات

  • استخرهای نگهداری:

تمامی استخرهای پرورش ماهیان از بتون وبتون مسلح جمعا به تعداد 512 واحد وگنجایش 26270 مترمکعب حجم مفید ،ساخته شده ونقشه های مهندسی واجرائی آن تحت نظارت مهندسین ناظر به انجام رسیده است

 

استخرهای موجود :

*- استخرهای نگهداری ماهیان پرواری     جمعا 22  استخر به حجم   16250 مترمکعب

*- استخرهای ماهیان موولد فصل           جمعا 20    استخر زبه حجم 3600 مترمکعب

*- سالنهاواستخرهای ماهیان موولد خارج از فصل  جمعا 5 سالن دارای 21 استخر وبه حجم  2220 مترمکعب

*- سالن  نگهداری واستخرهای بچه ماهیان اول دوره به تعداد 42 استخروبه حجم 600    مترمکعب

*- ااستخرهای بچه ماهیان دوره دوم به تعداد 20 استخر وبه حجم 3600 مترمکعب

*-سالن های انکوباسیون (هچری) به تعداد 2 سالن وبا سطح 900 مترمربع وظرفیت 500واحد تراف کالیفرنیائی موجود.

*- سالن واستخرهای دردست ساخت مولدین خارج ازفصل به مساحت 1000 مترمکعب

*- استخرذخیره آب ازمنابع داخلی خارج ازرودخانه به حجم 1300 مترمکعب

*- واحد تخم گیری ،جداسازی وطبقه بندی تخم در سطح 100 متربع

 

  • ساختمان ها

*- انبار نگهداری غذا    120 مترمربع

*- دفتری                     180 مترمربع

*- مسکونی                  390مترمربع

*-سالن قرنطینه پرسنلی

*- اطاق قرنطینه بازدیدکنندگان

*- آزمایشگاه پاتوبیولژی

 

3-تاسیسات

         1- برق

*- دارای برق به قدرت 240 کیلووات که با شبکه کامل روشنائی در تمام نقاط مزرعه توزیع گردیده

    *- یک دستگاه دیزل ژنراتور برق  اضطراری با ظرفیتkva 400

          *- یک دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری با ظرفیت 87.5 kva

 

      2- اکسیژن ساز

         *- ایستگاه مولد اکسیژن با 4دستگاه راکتور مخلوط کننده به ظرفیت 20 کیلوگرم در ساعت

        *- شبکه توزیع وتزریق اکسیژن برای استخرها

 

              3- فیلتراسیونوضدعفونی

         *- سیستم تصفیه پساب Drum Filter دو دستگاه هرکدام به ظرفیت 500 لیتردرثانیه

*- سیستم ازون ژنراتور به تعداد 4 واحد

         *- سیستم UV سه واحد راکتوری وکانالی

 

              4-ایستگاه سیرکولاسیون

         *-سیستم سیرکولاسیون به ظرفیت 500 لیتر در ثانیه

 

 

             5-گازرسانی

کلیه امور لوله کشی تا 500 متری مزرعه انجام گردیده و آماده عبور لوله از روستا ودراختیارگذاردن میباشد.

 

 

ج: مدیریت ونیروی انسانی ماهر

دراین مزرعه انجام امورفنی زیر نظرمدیریت ،کارشناسان وپرسنل فنی ماهروبا سابقه بیش از 25 سال فعالیت مستمر انجام میگردد که باتوجه به رکورد تولید 120 میلیون تخم سبز و25 میلیون بچه ماهی توان تولید مزرعه وتوانمندی نیروی انسانی ومدیریتی خوبی را درخود جای داده.